Nr. 5 - Oktober 2008 - Årgang 58
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: En viktig oppdagelse
Allehelgensdag i Gjerpen
Sportsandakt på Vealøskapellet hver søndag
Kor og konserter
Vårt forhold til DØDEN før og nå
Formiddagstreff i Gjerpen menighetshus
Annonser
"Når symbolene taler"
TV-aksjonen til Blå Kors
Redaksjonen
Slekters gang
Viktige telefoner
Høstmarked lørdag 25. oktober


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no