Nr. 4 - September 2008 - Årgang 58
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Er det noe håp?
Høsten 2008 på bedehusene i Gjerpen
Oppslagstavla
"Mor Valebø"
Annonser
Stillheten er ikke stille!
Nytt på menighetshuset
Slekters gang
Viktige telefoner
Andre møter og konserter denne høsten


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no