Nr. 1 - Mars 2008 - Årgang 58
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Han har tilintetgjort døden...
Festetidens og påskens "rare dager"
Oppslagstavla
   - Sprudlende sangglede på misjonsfesten i januar
   - Store gaver til menigheten
   - "Brakkeskole" bak kirken?
   - Jubileumsfeiring i Luksefjell
   - Økt gudstjenestedeltakelse på Vealøskapellet
   - Skjærtorsdag
   - Flerkulturell gudstjeneste
   - Menighetens misjonsdag
   - Babytrall
   - Menighetsweekend til høsten
   - Eldregudstjeneste med kveldsmat
   - Bønnerommet
   - Trekning i Diakoniens Skrapelotteri høsten 2007
   - Fasteaksjonen tirsdag 11. mars
   - Diakonigudstjeneste - ny dato!
   - Åpen kirke
Utleie av menighetshuset
Moro på Aas bedehus
Celebration - et tilbud til ungdom i Grenland
Gi din gave!
"Dåpsopplæring i en ny tid" (Menighetens årsfest 6. april)
Annonser
Prekenliste Vealøskapellet
Formiddagstreff våren 2008
Konfirmanter i Gjerpen 2008
Slekters gang
Påskeverksted - en fin tradisjon
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no