Nr. 1 - Februar 2008 - Årgang 58
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: "Har Gud hjælpt deg noen gang?"
Våren 2008 på bedehusene i Gjerpen:
- Sneltvedt bedehus
- Venstøp bedehus
- Aas bedehus
- Søndagsskolen i Gjerpen menighetshus
Oppslagstavla
Gutten med maskingeværet
Bli med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Annonser
Kirken er der alltid! Kirkens SOS i Telemark 30 år
Formiddagstreff - nå på TIRSDAGER!
Fellesmøter i Gjerpen 6.-9. mars
Slekters gang
Hjertelig takk!
Gjerpen menighets årsfest 6. april
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no