Nr. 6 - Desember 2007 - Årgang 57
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Og det skjedde i de dager...
Formiddagstreff i januar 2008
Førjulsprat med Hedvig Grinilia
Advent og jul i Gjerpen menighet
Oppslagstavla
Romjulskonsert
Babytrall
To koselige fester på Aas bedehus
Juletrefest på Venstøp bedehus
Åpen kirke
Annonser
Symaskiner og glede på Madagaskar
Julenøtter
Julen holder når livet prøves
Gjerpen menighets juletrefest
Slekters gang
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no