Nr. 4 - September 2007 - Årgang 57
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: "Den som elsker synder ikke!"
Formiddagstreff høsten 2007
Storfisker, Liverpoolfan og kirketjener
Månedens bønneemner
Oppslagstavla
Gjerpen prestegjelds legatfond
Høsten 2007 på bedehusene i Gjerpen
Sammen for barn - TV-aksjonen 21.oktober
Annonser
Velkommen som konfirmant i Gjerpen!
Slekters gang
Høstmarkedet
Viktige telefoner
Sprell levende leir på Fjordglimt


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no