Nr. 3 - Juni 2007 - Årgang 57
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Jeg tror på Den hellige ånd
Hatten av for Gjerpen menighetsring nr. 2
La oss be for:
Åpent lekested på Sneltvedt
Oppslagstavla
Den store Madagaskarturen
Annonser
Vedsalg for Kirkens nødhjelp
Vellykket påskeverksted
Menighetstur til Fjordglimt 1.-2. september
Slekters gang
Et gyllent "minne"
Viktige telefoner
Bli med på sommerleir!
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no