Nr. 1 - April 2007 - Årgang 57
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: "Jæ suns de var så slemme mot Jesus, jæ"
"Jeg liker å jobbe med mennesker"
La oss be for:
Festgudstjeneste søndag 25. mars
Oppslagstavla
Vealøskapellet - et møtested i 50 år
Annonser
Jubileumsprogram - Vealøskapellet 50 år
Formiddagstreff våren 2007
Snøhuletur for frilufts-konfirmantene
Ansikt til ansikt - konfirmantmusikal
Konfirmanter i Gjerpen og Valebø 2007
Slekters gang
Påsken i Gjerpen 2007
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no