Nr. 1 - Februar 2007 - Årgang 57
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: "Det skal alltid brenne ild på alteret - den må ikke slokke"
Våren 2007 på bedehusene i Gjerpen
Flott resultat fra Aksjon Håp i Gjerpen!
Søndagsskolen i Gjerpen menighetshus 2007
Oppslagstavla
Ragnhild og Brita styrer på Venstøp
Venstøp bedehus 100 år
Annonser
Fellesmøter i Gjerpen 8.-11. mars
Har du opplevd et "hellig øyeblikk" ?
Slekters gang
Formiddagstreff våren 2006
Et glimt fra adventsgudstjenesten for barnehagene i Gjerpen
Program for Gjerpen Menighet våren 2007
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no