Nr. 5 - Oktober 2006 - Årgang 56
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Og glem ikke ! ! !
Skole, kirke og barnehage i samarbeid
Allehelgenskonsert
Oppslagstavla
Formiddagstreff høsten 2006
Verdibevisst ungdomsskolerektor
Annonser
Friluftskonfirmanter på kanotur
Reform av gudstjenestelivet
Konsert med Sneltvedt Gospel Kids
Slekters gang
Månedens bønneemner
Diakonalt ungdomssenter
Viktige telefoner
Gullkonfirmanter i Gjerpen kirke


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no