Nr. 4 - September 2006 - Årgang 56
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Verdens beste tilbud!
Med Gjerpen i hjertet
Månedens bønneemner
Oppslagstavla
Formiddagstreff høsten 2006
Høsten 2006 på bedehusene i Gjerpen
Søndagsskolen i Gjerpen menighetshus høsten 2006
Annonser
Statskirke eller fri folkekirke?
Diakonigudstjeneste søndag 22. oktober
Torleiv Austad til temamøte i Gjerpen torsdag 7. september
Slekters gang
Høstmarkedet
Viktige telefoner
Høstprogram 2006 Gjerpen menighet


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no