Nr. 2 - April 2006 - Årgang 56
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Gud sendte en forløser
Sprek 110-åring på Sneltvedt
Påskenøtter for små og store
Oppslagstavla
Den store Kina-turen
Annonser
Hilsen fra Ingvild Sørbø i Kamerun
Slekters gang
Formiddagstreff våren 2006
Påsken i Gjerpen kirke 2006
Noen prestetanker om forholdet stat kirke
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no