Nr. 1 - Januar/februar 2006 - Årgang 56
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Når er det tid for bønn i ditt liv?
Våren 2006 på bedehusene i Gjerpen
Fellesmøter i Gjerpen 9.-12. mars
Oppslagstavla
"Nå har vi begynt å koke kaffe på søndagsskolen..."
Søndagsskolen i Gjerpen menighetshus
Annonser
Spennende og artig konfirmantopplegg
"Med en tenåringskonfirmant i huset"
Slekters gang
Formiddagstreff våren 2006
Et glimt fra adventsgudstjenesten for barnehagene i Gjerpen
Menighetens misjonsfest søndag 29. januar
Nye åpningstider på menighetskontoret
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no