Nr. 4 - September 2005 - Årgang 55
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:

Velkommen
Prekenlister
Når dere samles...
Samtalegruppe i Prestegården
Kveldsbibelkurs i Gjerpen
Nye samtalegrupper - også for deg!
Trives i bibelgruppe "på viddene"
Oppslagstavla
Menighetsrådsvalg til høsten
Formiddagstreff
Høstmarked
Slekters gang
Viktige telefoner
Redaksjon

 

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no