Nr. 2 - Mars 2005 - Årgang 55
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Kreative og livlige konfirmanter
Prekenlister
Andakt: Ser du Ham?
Mer herjing for konfirmantene?
Bli med på konfirmanttreff
Innskriving av nye konfirmanter
Oppslagstavla
Noe for enhver konfirmant...
Lederkurs
Fra bakerste benk
"Bad taste" på Aas
En levende solstråle
"Kick off" for misjonsprosjektet
Formiddagstreff våren 2005
Konfirmanter i Gjerpen 2005
Slekters gang
Telefoner
Redaksjonen
Påsken i Gjerpen 2005

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no