Nr. 1 - Februar 2005 - Årgang 55
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:


Velkommen
Bli med du også!
Prekenlister
Andakt: Kjenner du Ham?
Bli med å be for...
Våren 2005 på bedehusene i Gjerpen
Misjonsfest
Oppslagstavla
Misjon, bønn og fellesskap
Endelig hjemme
Formiddagstreffene
Glimt fra søndagsskolen
Vinnere av diakoniens skrapelotteri
Hvor er Gud når lidelsen rammer?
Slekters gang
Telefoner
Redaksjonen

 

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no