Nr. 1 - April 2003 - Årgang 53
Det kan dessverre ta noen dager før alle artiklene er på plass...
Innhold
"For all verdens syndebrøde..."
Hvem er Gjerpen menighet ?
Hallo, er det noen der ?
Det skulle vel ikke være så vanskelig ?
En tanke på skrå
Oppslagstavla
Diakonalt sideblikk
Konsert 4. april
Formiddagstreff våren 2003
Søknad om Legatmidler
Dronningen kommer
Konfirmanter 2003
Prekenlister
Slekters gang
Trær

Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"