Hovedside DagligData AS
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Pictogrammer
Pictogram
Bøker
Bøker
Kurs
Kurs
Bestilling
Kjøpe
Om DagligData AS
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
- DagligSpråk 6.28
- Oppgradering
- Eldre versjoner
  - Norsk (historikk)
  - Samisk (v. 6.0)
  - Dansk (v. 5.0)
  - Engelsk
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss

 


BeaivválašGiella

- DagligSpråk 6 på samisk!


DagligData AS samarbeidet i flere år med representanter fra Nordnorsk kompetansesenter i Alta og Samisk spesialpedagogisk støtte i Kautokeino (begge nå en del av StatPed) om et omfattende utviklingsarbeid for å få til en samisk versjon av DagligSpråk for Windows.
Resultatet ble DagligSpråk versjon 6.0 i en fullstendig samisk utgave.

Både menyer, hjelpetekster og medfølgende ordlister i
denne utgaven er på nordsamisk, men de andre samiske dialektene/språkene kan også benyttes.

Som en del av dette prosjektet ble det produsert flere hundre tegnspråk-videoer knyttet til kulturspesifikke samiske begreper, i tillegg til at samiske ordlister er bygget opp for alminnelige tegn som er felles for norsk og samisk.
Pictogramsymbolene er også inkludert med samisk tekst.


God teknisk hjelp fra Møller kompetansesenter i Trondheim (nå StatPed) og økonomisk støtte fra Sametingets opplæringsavdeling, gjorde dette prosjektet mulig.

Ta kontakt med oss hvis du tror du kan ha nytte av den samiske versjonen av DagligSpråk!

DagligSpråk for Windows (norsk)

DagligSprog til Windows (dansk)

Daily Signs for Windows (engelsk)DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 08.11.2017 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA